โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร " กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ "

RE-CU โดยความริเริ่มของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเปิดโครงการอบรมรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมเสริมสร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งได้รับประโยชน์ทางด้านวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (รวยโดยไม่โกง) ได้เป็นอย่างดี


ต่อมาเมื่อมีจำนวนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก RE-CU มากขึ้น จึงได้ขอจัดตั้งเป็น สมาคม ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University) โดยขณะนี้มีมวลสมาชิกที่ผ่านหลักสูตรนี้ประมาณ 5,000 กว่าคน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งสิ้น

ในปี พ.ศ. 2552 นี้ก็ได้มีการอบรมที่เรียกว่า MINI-MBA ทางด้าน REAL ESTATE ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมประมาณ 50 รุ่น และได้เปิดอบรมหลักสูตร RE-CU JUNIOR รวม 10 รุ่น รวมทั้งยังได้ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลา จัดการอบรมขึ้นภายใต้ ชื่อหลักสูตรว่า RE-CU PSU ขึ้นอีกเป็นจำนวน 10 รุ่น และร่วมกับสมาคมหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาภายใต้ชื่อ RE-CU KORA อีกเป็นจำนวนหนึ่ง ตามลำดับ

โครงการ RE-CU มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะยกระดับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น มืออาชีพทั้งที่ทำงานในประเทศ และต่างประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยจัดให้มีเดินทางศึกษา ดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศทุกปีทุกรุ่น และจัดให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนกับนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมา

ปัจจุบันโครงการนี้มี รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ศาสตราภิชาน เป็นประธานหลักสูตร โดยมีคุณอธิป พีชานนท์ และคุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา เป็นรองประธานในหลักสูตรนี้ และมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และสมาคมฯช่วยประสานงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…