Print this page
RE-CU Junior กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13

1.เพื่อเตรียมความเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับคนหนุ่มสาว / คนรุ่นใหม่ (JUNIOR) ที่ต้องการมีแนวความรู้เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

และทำการศึกษาต่อไปในอนาคตให้แก่ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถนำ ไปเสริมสร้างในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ สร้างความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจะก้าวไปสู่ RE-CU ต่อไปได้อย่างมีประสิทธภาพ


2.เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อระดม ความคิดเห็นทั้งจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์

 

1. ICE BREAKING
2. แนวคิดด้านอสังหาริมทรัพย์

WORKSHOP I : แบ่งกลุ่ม / แจกโจทย์

3. PRODUCTS IN REAL ESTATE
4. ที่ดิน / สิทธิ / LOCATION
5. กฎหมายข้อบังคับ
6. ARCHITECTUAL DESIGN & APPRICIATION

WORKSHOP II : เลือก PRODUCT WORKSHOP

7. ทฤษฎีด้านการตลาด REAL ESTATE
8. SURVEY วิเคราะห์ตลาด SUPPLY & SURVEY
9. LANDS DESIGN APPRICIATION

WORKSHOP III : เก็บข้อมูลเบื้องต้น


10. FIELD TRIP หัวหิน / พัทยา / เขาใหญ่ 1 คืน 2 วัน
11. TOURISM IN REAL ESTATE
12. C1 SINGLE HOME
13. C2 TOWN HOUSE

WORKSHOP IV : สรุป SUPPLY SEVEN


14. C3  CONDO1
15. C4  CONDO2
16. C5  CONDO3
17. MID TEAM WORKSHOP IV :

* PRODUCT

* QUESTIONAIRE SURVEY / SUPPLY SIDE
* จุดขาย / ราคา /คู่แข่ง
* TOURISE
* NEW GENERATION

18. ต้นทุน กำไร / ขาดทุน
19. การเมืองกับ REAL ESTATE
20. GREEN / ENVIRONMENT

WORKSHOP VI :

21. REAL ESTATE ในประเทศ (ต่างจังหวัด ภูเก็ต / สมุย / ชลบุรี / ชายแดน)
22. REAL ESTATE ในต่างประเทศ (DUBAI / SHIEGHAI BEIGING / JAPAN / KOREA)
23. การประเมินราคา
24. INTERIAL DESIGN & APPRICIATION

WORKSHOP : VII

25. SERVICE AFTER FOR SALES
26. C6  COMMUNITY MALL
27. PRE  FAB IN REAL ESTATE
28. C7  SHOPPING CENTER
29. C8  OFFICE / WS WORKSHOP IX :
30. C9  HOTEL / BOUTIQUE / REAL ESTATE SPORT
31. NEW GENERATION IN REAL ESTATE
32. PREPARATIONS WORKSHOP

FINAL WORKSHOP


o PRODUCT
o D / S
o ผลจาก SURVEY
o SWOT
o เสนอแนะ

33. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศ)
34. หลังจากจบการอบรมแล้ว จะได้รับสิทธิในการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร RE-CU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษทันที

 

โครงการอบรมทางวิชาการ ?กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นใหม่
REAL ESTATE DEVELOPMENT FOR JUNIOR

สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สนับสนุน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 • รุ่นที่ 4 : ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม  24 ธันวาคม 2554 (ปิดรับสมัคร)
 • รุ่นที่ 5 : ประมาณปลายเดือนมีนาคม  พฤษภาคม 2555
 • รุ่นที่ 6 : ประมาณปลายเดือนตุลาคม  ธันวาคม 2555
 • รุ่นที่ 7 : ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556 (ปิด)
 • รุ่นที่ 8 : ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556 (ปิด)
 •  
 • รุ่นที่ 9 : ระหว่างเดือน

 

 

อบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 49,000.-บาท / คน / หลักสูตร

 

ระยะเวลาในการอบรม 2 เดือน
ประมาณ 10 สัปดาห์ หรือ 84 ชั่วโมง (รวมศึกษาดูงานต่างจังหวัด)

วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการอบรม

 • จัดอบรมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. เป็น วันอังคาร พฤหัส เสาร์เว้นเสาร์

ณ ห้องอบรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • คนรุ่นใหม่ (JUNIOR) ที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ และไม่เคยทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
 • อายุเฉลี่ยประมาณ 20  35 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (หรือจบใหม่ เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
 • เจ้าของที่ดิน อาคาร (ลูก และหลานเจ้าของที่ดินที่ต้องการจะพัฒนาที่ดินของตนเอง)
 • ผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจ จะซื้อ  จะขายอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ และถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร RE-CU ในอนาคต

 


 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านการบริหารการลงทุนโครงการอสังหาริม ทรัพย์เบื้องต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทุนดำเนินการจัดทำโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์โครงการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมาย
 2. ตอบสนองนโยบาย การให้วิชาการแก่สังคมของจุฬาฯ ทั้งจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในที่สุด
 3. สร้างเครือข่าย ผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน? เพื่อสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน เฉพาะกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสานต่อในการเชื่อมโยงเข้าสู่การอบรมหลักสูตร RE-CU ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…