หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการเงิน และงบกระแสเงินสดด้านอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4

1.เพื่อเตรียมความเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับคนหนุ่มสาว / คนรุ่นใหม่ (JUNIOR) ที่ต้องการมีแนวความรู้เบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจ

รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และทำการศึกษาต่อไปในอนาคตให้แก่ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถนำ ไปเสริมสร้างในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ สร้างความรู้พื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจะก้าวไปสู่ RE-CU ต่อไปได้อย่างมีประสิทธภาพ


2.เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อระดม ความคิดเห็นทั้งจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์

 

1. ICE BREAKING
2. แนวคิดด้านอสังหาริมทรัพย์

WORKSHOP I : แบ่งกลุ่ม / แจกโจทย์

3. PRODUCTS IN REAL ESTATE
4. ที่ดิน / สิทธิ / LOCATION
5. กฎหมายข้อบังคับ
6. ARCHITECTUAL DESIGN & APPRICIATION

WORKSHOP II : เลือก PRODUCT WORKSHOP

7. ทฤษฎีด้านการตลาด REAL ESTATE
8. SURVEY วิเคราะห์ตลาด SUPPLY & SURVEY
9. LANDS DESIGN APPRICIATION

WORKSHOP III : เก็บข้อมูลเบื้องต้น


10. FIELD TRIP หัวหิน / พัทยา / เขาใหญ่ 1 คืน 2 วัน
11. TOURISM IN REAL ESTATE
12. C1 SINGLE HOME
13. C2 TOWN HOUSE

WORKSHOP IV : สรุป SUPPLY SEVEN


14. C3  CONDO1
15. C4  CONDO2
16. C5  CONDO3
17. MID TEAM WORKSHOP IV :

* PRODUCT

* QUESTIONAIRE SURVEY / SUPPLY SIDE
* จุดขาย / ราคา /คู่แข่ง
* TOURISE
* NEW GENERATION

18. ต้นทุน กำไร / ขาดทุน
19. การเมืองกับ REAL ESTATE
20. GREEN / ENVIRONMENT

WORKSHOP VI :

21. REAL ESTATE ในประเทศ (ต่างจังหวัด ภูเก็ต / สมุย / ชลบุรี / ชายแดน)
22. REAL ESTATE ในต่างประเทศ (DUBAI / SHIEGHAI BEIGING / JAPAN / KOREA)
23. การประเมินราคา
24. INTERIAL DESIGN & APPRICIATION

WORKSHOP : VII

25. SERVICE AFTER FOR SALES
26. C6  COMMUNITY MALL
27. PRE  FAB IN REAL ESTATE
28. C7  SHOPPING CENTER
29. C8  OFFICE / WS WORKSHOP IX :
30. C9  HOTEL / BOUTIQUE / REAL ESTATE SPORT
31. NEW GENERATION IN REAL ESTATE
32. PREPARATIONS WORKSHOP

FINAL WORKSHOP


o PRODUCT
o D / S
o ผลจาก SURVEY
o SWOT
o เสนอแนะ

33. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศ)
34. หลังจากจบการอบรมแล้ว จะได้รับสิทธิในการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร RE-CU จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษทันที

 

โครงการอบรมทางวิชาการ ?กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นใหม่
REAL ESTATE DEVELOPMENT FOR JUNIOR

สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สนับสนุน โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 • รุ่นที่ 4 : ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม  24 ธันวาคม 2554 (ปิดรับสมัคร)
 • รุ่นที่ 5 : ประมาณปลายเดือนมีนาคม  พฤษภาคม 2555
 • รุ่นที่ 6 : ประมาณปลายเดือนตุลาคม  ธันวาคม 2555
 • รุ่นที่ 7 : ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556 (ปิด)
 • รุ่นที่ 8 : ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556 (ปิด)
 •  
 • รุ่นที่ 9 : ระหว่างเดือน

 

 

อบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 49,000.-บาท / คน / หลักสูตร

 

ระยะเวลาในการอบรม 2 เดือน
ประมาณ 10 สัปดาห์ หรือ 84 ชั่วโมง (รวมศึกษาดูงานต่างจังหวัด)

วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการอบรม

 • จัดอบรมทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. เป็น วันอังคาร พฤหัส เสาร์เว้นเสาร์

ณ ห้องอบรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • คนรุ่นใหม่ (JUNIOR) ที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ และไม่เคยทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
 • อายุเฉลี่ยประมาณ 20  35 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (หรือจบใหม่ เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
 • เจ้าของที่ดิน อาคาร (ลูก และหลานเจ้าของที่ดินที่ต้องการจะพัฒนาที่ดินของตนเอง)
 • ผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจ จะซื้อ  จะขายอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ และถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร RE-CU ในอนาคต

 


 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านการบริหารการลงทุนโครงการอสังหาริม ทรัพย์เบื้องต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทุนดำเนินการจัดทำโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์โครงการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมาย
 2. ตอบสนองนโยบาย การให้วิชาการแก่สังคมของจุฬาฯ ทั้งจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในที่สุด
 3. สร้างเครือข่าย ผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน? เพื่อสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน เฉพาะกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสานต่อในการเชื่อมโยงเข้าสู่การอบรมหลักสูตร RE-CU ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…