8 ทิศ 9 ตำแหน่ง ภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

บ้าน กับ อาคารบ้านเรือนเคหสถานว่าต้องมีความสอดคล้องสมดุลจึงจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นได้ และในวิชาฮวงจุ้ยได้กำหนดตำแหน่งและทิศภายในบ้าน โดยกำหนดให้บ้านแต่ละหลังแบ่งพื้นที่ภายในบ้านออกเป็น 8 ทิศ 9 ตำแหน่ง โดยทิศทั้ง 8 มีรัศมีของพื้นที่ ทิศละ 45 องศา         ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้นำเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์ ทั้ง 9 ประการ มาประกอบแผนภูมิลั่วซูโดยใช้แผนภูมิหลังกำเนิด( ฮั่วเทียน ปากัว ) ประกอบกับทิศทั้ง 8 ที่รายล้อมอาคารบ้านเรือนผสานกับตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือนโดยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างทิศกับความปรารถนาดังนี้ 

        1.ตำแหน่งพื้นที่ทิศเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านอาชีพธุรกิจการค้า 

        2.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านความรักความสัมพันธ์ 

        3.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันออกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้านครอบครัว ความรักความสามัคคีของคนในบ้าน 

        4 .ตำแหน่งพื้นที่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนาด้าน ความมั่งคั่งร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง 

        5.ตำแหน่งพื้นที่ศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านสุขภาพ 

        6.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านผู้ช่วยเหลือ อุปถัมภ์และปกป้องคุ้มครอง 

        7.ตำแหน่งพื้นที่ทิศตะวันตกของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านบุตรและบริวาร 

        8. ตำแหน่งพื้นที่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านความรู้และวิสัยทัศน์ 

        9.ตำแหน่งพื้นที่ทิศใต้ของอาคารบ้านเรือน สอดคล้องกับความปรารถนา ด้านชื่อเสียงและการจดจำ การยอมรับทางสังคม 

        ในเรื่องของความปรารถนาของคนเราที่เกี่ยวข้องกับทิศนั้นถือเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญต้องทำความเข้าใจและจดจำให้ได้เพราะตำแหน่งแห่งความปรารถนากับทิศต่างๆตามที่กล่าวมานี้ล้วนประจำอยู่ในทุกส่วนของบ้านหากตำแหน่งพื้นที่ทิศใดมีความผิดปกติ สกปรก ขาดความสมดุล แหว่งเว้าขาดหาย ทรุดตัวแตกร้าวก็จะส่งผลกระทบกับความปรารถนาที่สอดคล้องกับตำแหน่งทิศนั้นๆของบ้าน เช่น 

        พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของบ้านเกิดการแตกร้าวทรุดตัว ก็จะส่งผลให้ประสบปัญหาทางด้านอาชีพการงาน หรือตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือขาดหายก็จะทำให้ขาดไร้ผู้คอยให้ช่วยเหลืออุปถัมภ์พึ่งพา และตำแหน่งเหล่านี้ยังส่งผลสอดคล้องกับการใช้สอยพื้นที่ในตำแหน่งทิศนั้น เช่น 

        ห้องน้ำห้องส้วมตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของบ้าน ก็จะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นประสบปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ หรือสุขภาพไม่ดี เพราะเนื่องจากความอัปมงคลของห้องน้ำที่ตั้งกดทับตำแหน่งสุขภาพ เป็นต้น

 

ที่มา : บ้านกับฮวงจุ้ย, ภาพประกอบ creativehomeidea

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…