โอนมิเตอร์ไฟฟ้า

เอกสารประกอบการขอใช้บริการไฟฟ้า 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการไฟฟ้า

แบบขอโอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า1.pdf  ดู ดาวน์โหลด
แบบขอโอนและรับโอนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า2มอบอำนาจ.pdf  ดู ดาวน์โหลด

แบบขอโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า1หน้า.pdf  ดู ดาวน์โหลด
แบบขอโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า2มอบอำนาจ1.pdf  ดู ดาวน์โหลด
แบบขอโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า2มอบอำนาจ2.pdf  ดู ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย.pdf  ดู ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกันการไฟฟ้าสูญหาย(มากกว่า1ฉบับ).pdf  ดู ดาวน์โหลด

แบบขอทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย1.pdf  ดู   ดาวน์โหลด
แบบขอทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย2มอบอำนาจ.pdf  ดู ดาวน์โหลด


แบบขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า.pdf   ดู ดาวน์โหลด
แบบขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามอบอำนาจ.pdf  ดู   ดาวน์โหลด


มอบอำนาจทั่วไป.pdf  ดู ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจโดยละเอียด.pdf  ดู ดาวน์โหลด

มอบอำนาจไฟฟ้า(กฟภ)ปทุม.pdf  ดู ดาวน์โหลด

 

การโอนไฟฟ้ามี2แบบ

**แบบที่ 1 ผู้โอนและผู้รับโอนมายื่นเรื่องที่การไฟฟ้า

หลักฐานที่ต้องนำมา  (ถ่ายสำเนาอย่างละ  2  ชุด)
1.สำเนาบัตรประชาชน  ทั้ง  2  ฝ่าย
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  ทั้ง  2  ฝ่าย
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าของผู้รับโอน
4.สำเนาสัญญาซื้อขายบ้าน ทด13. (กรณีที่มีการซื้อขายบ้าน)
5.ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้ายของผู้โอน
6.หลักฐานอื่นๆ  ที่จำเป็น  (เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบเปลี่่ยนนามสกุล)
7.ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้โอน  (กรณีใบเสร็จสูญหายให้ติดต่อ แผนกการเงิน)
8.ใบหนังสือมอบอำนาจจากผู้โอน  (กรณีที่ผู้โอนไม่มา)

**แบบที่ 2 กรณีที่ติดต่อผู้โอนไม่ได้

หลักฐานที่ต้องนำมา  (ถ่ายสำเนาอย่างละ  2  ชุด)
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอน
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟของผู้รับโอน
3.สำเนาใบมรณะบัตรกรณีผู้ใช้ไฟเดิมถึงแก่ความตาย
4.ใบเสร็จค่าไฟฟ้าครั้งสุดท้ายของผู้รับโอน
5.ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้รับโอน
6.หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น  (เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่่ยนนามสกุล)

>>เอกสารกรมที่ดิน,ไฟฟ้า,ประปา

 

ขอบคุณขอมูลดีๆจาก

shopmyhouse

Ping Sanghin

ประสบการณ์ Online Marketing เกียวกับอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี 

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…