โอนมิเตอร์น้ำประปา

ผู้โอนและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

 

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ ออกให้
3. สัญญาการซื้อขาย(ทด.13)
4. ใบเสร็จค่าน้ำรายเดือน ในกรณีที่มาดำเนินการเองไม่ได้ให้ใช้ใบ มอบอำนาจ
5. ค่าธรรมเนียมโอน 50 บาท
6. เงินประกันการใช้น้ำ ตามขนาดมาตรวัดน้ำรวมภาษี 7%

กรณีถูกตัดมิเตอร์เนื่องจากค้างชำระ

 1. ให้ยื่นคำร้องขอติดตั้งคืนภายใน 6 เดือน มิเช่นนั้น จะต้องยื่นคำร้อง ขอต่อใหม่
 2. ชำระค่าติดตั้งคืนตามขนาดของมิเตอร์ ดังนี้
  - มิเตอร์ขนาด Æ 1/2 นิ้ว ค่าติดตั้ง 200 บาท ค่าประกัน300 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 3/4 นิ้ว ค่าติดตั้ง300 บาท ค่าประกัน450 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 1 นิ้ว ค่าติดตั้ง 400 บาท ค่าประกัน750 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 1 1/2 นิ้ว ค่าติดตั้ง 500 บาท ค่าประกัน 1,500 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 2 นิ้ว ค่าติดตั้ง 1,000 บาท ค่าประกัน 3,000 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 3 นิ้ว ค่าติดตั้ง 1500 บาท ค่าประกัน4,000 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 4 นิ้ว ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าประกัน4,500 บาท
  - มิเตอร์ขนาด Æ 6 นิ้ว ค่าติดตั้ง 3000 บาท ค่าประกัน7,500 บาท
  เฉพาะค่าติดตั้งจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7 %
 3. ตรวจสอบเงินประกันการใช้น้ำ ถ้าบางรายที่ไม่มี หรือมีไม่ครบตามที่ กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะเรียกเพิ่มขึ้น ตามขนาดของมาตรวัดน้ำ

 

 กรณีที่ผู้ใช้น้ำ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าของบ้าน หลายหลัง
    ในส่วนหลังที่เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่อาศัยในหลังที่ ขอติดตั้ง ให้นำหลักฐานมายื่นขอ ดังนี้

 1.      1.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะขอติดตั้ง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์บ้าน

 

กรณีที่ขอใช้น้ำแผงลอยหรือกรณีที่บ้านหรืออาคารยังปลูกสร้างไม่เสร็จ

 1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  3. ใบอนุญาตขอปลูกสร้างอาคารการขออนุญาตให้ใช้ชั่วคราว
  เทศบาลฯ จะคิดเงินประกันการใช้น้ำตามระเบียบของเทศบาลฯเมื่อ ก่อสร้างเสร็จ และได้เลขที่บ้าน ให้คัดสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นขอใช้ น้ำถาวร และยื่นขอถอนเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวคืนได้
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
  >>แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
  >>แบบฟอร์มหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำพร้อมเงินประกัน
  >>> หนังสืออนุญาติวางท่อประปาผ่านที่ดิน

>>แบบฟอร์มขอติดตั้งประปาใหม่

>>ขอติดตั้งประปาใหม่(ทางอินเตอร์เน็ต)
>>เอกสารกรมที่ดิน,ไฟฟ้า,ประปา

 

ขอบคุณขอมูลดีๆจาก

shopmyhouse

Ping Sanghin

ประสบการณ์ Online Marketing เกียวกับอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี 

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…