อสังหาฯกลาง-เล็กรวมตัวตั้งสมาคมเพิ่มขีดแข่งขัน

อสังหาฯกลาง-เล็ก รวมตัวตั้ง “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร” เพิ่มความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (อาร์อีพี) และผู้ก่อตั้งแองเจิลกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อมหรือระดับเอสเอ็มอี มีมูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรขึ้นมา เพื่อเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร อาทิ ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร,ที่ดิน,นักวิชาชีพต่างๆ การเงิน การธนาคาร กฎหมาย และภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

“วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเป็นนักพัฒนาที่ดินด้วยตัวเอง ส่งผลให้มองเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของธุรกิจ และเล็งเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถมีโอกาสในการพัฒนาและแข่งขันกันตลาดยุค 4.0 ได้ “

โดยนโยบายของสมาคมฯ วางไว้ 1.เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาคมและหน่วยงานของภาคอสังหาริมทรัพย์ 2.เพื่อลดต้นทุนและจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ในด้านสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน ก่อสร้าง-วิศวกรรม ออกแบบ บัญชีและภาษี กฎหมายและนวัตกรรมที่อยู่อาศัย 3.เพิ่มทักษะและจัดอบรมให้กับสมาชิก 4.พัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีกับการทำธุรกิจ

“ธุรกิจอสังหาฯ เป็นธุรกิจที่คนสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่อาจจะขาดความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมีไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กหลายรายถูกจำกับอยู่ในวงรับรู้แคบๆ ทั้งนี้ยังมีปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรการในการจัดการและประสานงานกับภาครัฐ ดังนั้นจึงมองว่าถ้ามีการจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นสำหรับธุรกิจนี้อย่างจริงจังจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจรายย่อยให้เติบโตขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายย่อย" นายอภิชาติกล่าว

 

 

Ping Sanghin

ประสบการณ์ Online Marketing เกียวกับอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี 

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…