กคช.เดินหน้าสร้างบ้านให้ขรก.ผู้มีรายได้ ตามแผนระยะ10ปี

กคช.เร่งจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่มีรายได้น้อย ตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สนองนโยบาย รมว.พม. จ่อเป้าหมาย 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และครู เตรียมผลักดันโครงการตามนโยบายรัฐบาล

นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กำชับให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

โดยกคช.ได้จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 1,682,437 ครัวเรือน พอช.จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จำนวน 1,043,487 ครัวเรือน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การสนับสนุนที่ดินในนิคมสร้างตนเอง สำหรับจัดสร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อยใน 7 พื้นที่ รวม 960 ไร่

"ทางรมต.พม.ได้เร่งให้กคช.ดำเนินการจัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานของรัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัยและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ซึ่งผลสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการปี 2552 โดยกคช.พบว่า สัดส่วนของข้าราชการผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้พักในบ้านพักราชการ (ได้รับสวัสดิการเป็นค่าเช่า) มีประมาณ 12 % (160,000 คน) ในเบื้องต้นมีแผนดำเนินงานจัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขอข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการและข้อมูลที่ดินที่จะดำเนินการจัดสร้าง คาดว่าจะได้ข้อมูลชัดเจนประมาณปลายเดือนธันวาคม 2558 และจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป"

สำหรับรูปแบบโครงการที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักสวัสดิการ) สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เพื่อความสะดวกในการเดินทางใกล้แหล่งงาน มีเป้าหมายจัดสร้างจำนวน 5,000 หน่วย ลักษณะอาคารเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 3-5 ชั้น ขนาดห้อง 28-32 ตารางเมตร และโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อ ตอบสนองความต้องการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรืออยู่อาศัยในวัยเกษียณ รูปแบบอาคาร เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพักอาศัยรวม สูง 3-5 ชั้น ขนาดห้อง 28-32 ตารางเมตร มีเป้าหมายจัดสร้างจำนวน 3,000 หน่วย ราคาขายประมาณหน่วยละ 6-8 แสนบาท ซึ่งข้าราชการที่สนใจจะต้องมีรายได้ครอบครัวไม่เกินเดือนละ 20,700 บาท (อ้างอิงตามเส้นความยากจนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2558) ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 3,000 บาท

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังมีบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ข้าราชการเลือกอยู่อาศัย และธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้ การสนับสนุนสินเชื่ออีกด้วย

ที่มา : 

About Us

"ทุกเรื่องเกี่ยวกับ บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ที่นี่มีคำตอบ"

ดูรายละเอียดการลงแบนเนอร์โฆษณาได้ที่นี่คลิก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 235 5964

ลิงค์น่าสนใจ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…